TRAFIK SIGORTALAR

KASKO nedir?

Kasko, kaza anında, sizin ve karşı tarafın aracına ait hasarı karşılamak için hazırlanan bir sigorta poliçesidir.

ZORUNLU TRAFIK SIGORTA nedir?

Kişinin kendisinin , yolcularının  veya karşı tarafın , üçüncü kişinin uğramış olduğu zararları karşılamaya yönelik bir sigorta poliçesidir.

Kaza nedeniyle meydana gelen kazalarda zararın tazminin de  kusur oranı önemlidir. Ayrıca sigorta poliçesinden kaynaklı haklarımızı alabilmemiz için önemli olan diğer iki husus ise sürücünün ehliyetinin olmuş olması ve alkolü olmamasıdır.

Eğer ki sürücünün ehliyeti yoksa veya alkollü ise ve ayrıca kusurlu ise  trafik sigorta poliçeleri hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmeyip  her hangi birşey tüm zararlar kusurlu araç şoförü ve araç sahibinin üzerine kalır. 

Trafik kazası olduğu esnada, vatandaşımızın aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat etmesini tavsiye ediyoruz:

1)  Trafik kazası olduğu esnada, eskiden polis zorunluğu vardı ama şimdi taraflar  kendi aralarında tutanak tutabiliyorlar . Tutanağı taraflar dikkatli ve düzgün tutmaları gerekiyor çünkü tutulan bu tutanak; davalarda, tahkim durumlarda ve yargılama esnasında, en büyük delil olarak görülüyor. Diğer yandan,  sağlık raporu, yargılama esnasında kişinin vücudundan meydana gelen hasar oranını tespit etmek için önem arz ediyor.  Zararlar hesaplanırken zarar görenin yaşı, meydana gelen hasar oranı ve  bu kişinin gelir durumu  büyük önem arz etmektedir.

2) Kazada, yaralama veya ölüm gibi bir durum ortaya çıkarsa, derhal hastaneye gitmek gerekiyor. Hastanede yapılan tüm  tedavi ve tetkiklerin belgelerinden bir örmek almakta fayda bulunmaktadır. Ayrıca bu esnada yapılan tüm masrafların belgelerini de muhafaza etmede fayda görüyoruz. Zİra sigorta şirketine açılacak davada tüm bunlar zarar olarak yer alacağından bu belgelerinin tamamının saklanmasını tavsiye ediyoruz.

3) Son olarakta, trafik kazasında ölüm veya yaralama vakasının meydana gelmesi halinde , hemen re’sen savcılık emriyle, polis bir soruşturma başlatır ve bu soruşturma dosyasınında  takip edilmesi gerekiyor.

Trafik kazası sonrası meydana gelen zararların  tazmini için Sigorta şirketine başvurduğunuzda, sigorta şirketinin sizden isteyeceği  belgeler genelde şunlardır; 

– sigorta poliçesi

– trafik kaza tutanağı  

– ve varsa açılmış karakolda soruşturma dosyasının  fotokopisi

– hasar oranını gösterir sağlık kurulu raporu

– zararlarınızı gösterir belge